info@sanoholistic.com 088-546-38-59

Психосоциално консултиране

Психическото здраве е процес, чрез които допускаме в ума си  позитивни и балансиращи мисли. И позволяваме в нас да се разгърне промяна на всички нива.

Психичния свят на личността е онова лично пространство на общуване със себе си и изграждане на идеята ни за отношенията със социума. В това пространство ние грижливо и целенасочено отглеждаме и затвърждаваме личната си история, като най–важното нещо, с което се идентифицитаме и в повечето случаи отдаваме силата си на ролите, които сме си избрали да играем, чрез тази лична история на т.н. сцена – живот.

Консултирането е процес на споделяне и съдействие, за да преминете през лабиринта си от мисли и емоции и да откриете собствените си ресурси за справяне. Да откриете отговорите на основния въпрос – Кой Съм Аз? И това да ви даде хармония и баланс.

Процесът на психологическо консултиране, чрез теорията на интегралната психология и психологията на душата е процес на самоосъзнаване. А само-осъзнаването насочва достатъчно енергия в проблемните зони и ги разфиксира. Емоциите и мислите, свързани с тези проблемни зони са вторичения продукт, преди тях е  фиксирания модел. Това, с което се обуславяме, е собствената ни система от убеждения и вярвания. Те са границите, които сме си поставили и чрез които замърсяваме ума си така,  че не можем да  достигнем до дълбочината на проблема.

Чрез процеса на разфиксиране и рехабилитация на съзнанието, личността може да опознае истинската си същност и да си позволи да изживее живота си в свобода и автономност.

Поемайки това предизвикателство, вие се учите да разграничавате състоянията, през които преминавате, като навлизате дълбоко в тях, в осъзнаване на причините им и отивате отвъд  тяхната безпричинност.

Предлагаме ви индивидуално консултиране – за повече информация ТУК > > >

< < < Услуги

Вашият коментар