info@sanoholistic.com 088-546-38-59
Кристали
29/12/2010

КРИСТАЛИ В ПРОДАЖБА В САНОХОЛИСТИК ЦЕНТЪР

Един разговор за кристалите може да започне по много начини. Ненадминати по красота, идват от древността с кодирана информация за процесите и строежа на материята в целия Космос. От хилядолетия човечеството разчита на тях за решаване на своите проблеми от различен характер – използва огромни количества минерали за осигуряване на своето икономическо развитие, но много от техните възможности са все още непознати за нас.

Лечебните качества на минералите печелят все повече почитатели, още повече, че те се проявяват най-добре там, където традиционната медицина среща трудности.

Човекът започва да ги използва от мига, когато мисълта му сътворява първото оръдие на труда – в различните краища на света са открити шила и брадвички от кварцови разновидности, датирани от 10-то хилядолетие преди н.е.

Легендите за планинския кристал и неговите разновидности като лечебен инструмент датират от легендарните цивилизации на Атлантида и Лемурия. Разпространени са по цял свят и всички култури; използвани са от лечителите в различни епохи.

Кристалите функционират като централен енергиен източник за градовете … Голяма кристална сфера, с диаметър 10 м или повече, била поставена под огромен като пирамида покрив. Когато там медитирали специално обучени хора, кристалната сфера излъчвала енергия, много наподобяваща атомен реактор, достатъчно силен за целия град. Чрез дискообразни вдлъбнатини я отправяли към специфични области на града. Захранващите кристали за големите градове били огромни, понякога дълги … 2 или 3 клм …

Кристалите били използвани и в библиотеките на Атлантида – вместо книги имало записи, запечатани в кристални плочки и дискове. Учениците били обучавани да тълкуват (подобно на североамериканските индиански племена) като слушали как камъкът говори и разказва за историята на планетата и събитията от живота на човека. Атлантските деца били обучавани с помощта на кристалите да фокусират, усилват и предават мисли, без да произнасят думи. Учили ги как да усилят своето енергийно поле да вибрира по-бързо от скоростта на светлината, за да се „стопят”, „преместят”. Такова телепортиране е бил основният начин за транспорт във времената на Атлантида.

Минералите като лечебно средство > > >

Вашият коментар