info@sanoholistic.com 088-546-38-59

< < < Кристали

Най-старите данни за използване на минералите като лечебно средство са намерени върху египетски папирус, датиран към 16 век преди н.е., свидетел за изключително високо ниво на изкуството и медицината около делтата на Нил.

Дълъг е списъкът на известни имена от древността, отделящи внимание на различните лечебни качества на минералите Херодот, Платон, а римския император Гай Плиний (наричан Стари) прави енциклопедичен преглед на знанията за минералите, стигнали до негово време.

В Индия през 6 век пр.н.е. се появява системата за лекуване „СУШРУТА”, в която са описани 760 начина за приготвяне на лекарства от растителен и минерален произход. В Гърция изучават свойствата на кехлибара и магнетитите.

Хипократ, бащата на медицината, (втората половина на 5 век пр.н.е.) създава своя лекарска школа за терапия с билки, минерали, слънце и вода. Трябва да отбележа и усилията на Аристотел да обобщи съществуващите до този момент космологични познания. Създава своя философска природонаучна школа в Атина. Там, наред с ботаниката, зоологията и физиологията се отделя изключително внимание на минералите.

И така, как се образуват кристалите?

Първите кристални форми се появяват при застиването на огнетечната топилка, оформила земната кора преди повече от 4,5 милиарда години. Постепенно понижаването на температурата на магмата води до понижаване на скоростта на движението на най-малките й частици – атоми, йони, молекули. При този процес те се ориентират по точно определен начин и се установяват на точно определени разстояния една от друга. Най-простата тяхна постройка се нарича точкова редица. Няколко точкови редици, разположени една до друга образуват равнинна мрежа, а няколко равнинни мрежи съставят пространствената решетка на кристала.

Точно тя определя и невероятните свойства на тези магични произведения на природата, а именно, метафизичните и лечебни свойства на скъпоценните камъни.

Видове кристали > > >

Вашият коментар